Wednesday, April 16, 2014

自制姜汁豆奶


姜汁无糖 黄豆奶
材料
黄豆 ,香兰叶,姜汁,水
姜汁无糖双豆奶
材料
黑豆,黄豆,姜汁,香兰叶,水

温馨提醒:黄豆属 性寒食物 。体质寒凉者 最好加入少许姜汁【驱寒】
女儿说 ;比较香,好喝 !

No comments:

Post a Comment