Monday, July 29, 2013

凉拌海带丝。凉拌珊瑚草。凉拌日本黄瓜。

凉拌海带丝。


材料;海带丝,辣椒丝,日本黄瓜丝,豆芽,豆干,冬粉,麻油,kikoman酱油,黑醋少许。

凉拌珊瑚草。

材料;珊瑚草,黄瓜丝,红萝卜丝,脆饼,洋葱,花生碎,麻油,泰国辣椒酱,酸苷汁


凉拌日本黄瓜。

材料;日本黄瓜,芫茜剁碎,麻油,生抽,辣椒酱。【搅拌一起】

No comments:

Post a Comment