Thursday, January 24, 2013

金瓜芋泥


首先把芋頭和金瓜蒸熟,壓成泥狀備用

1)
芋泥 500g
2)
100g
3)
90g
4)
1
5)
適量

全部材料混合均勻.

金瓜泥

1)
金瓜泥 300g
2)
60g
3)
牛奶或椰漿 100g

全部材料放入攪拌機攪拌成糊獎, 倒在芋泥上面, 蒸至熟透既可.

No comments:

Post a Comment